Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Družstevnictví a český venkov

Ing. Pavel Březina a Ing. Martin Pýcha