Moderátor:
Ing. Petr Hezký
Audio záznam:
Stáhnout

Jak docílit rekordního výnosu pšenice

Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Ivan Olšan

Partner:

AGRIO MZS s.r.o.