Naše pole 2017 – Seminář ÚKZÚZ: Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin

Ing. Petr Kroutil, Ph.D. a Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.