Moderátor:
Ing. Barbora Venclová
Audio záznam:
Stáhnout

Optimalizace výnosů řepky

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. a Bc. Pavel Stárek a Ing. Jiří Zeman

Partneři:

RAPOOL CZ S.R.O.