Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová
Audio záznam:
Stáhnout

Podpory a postavení mladých zemědělců

Ing. Josef Tabery a Petr Mahr