Moderátor:
Ing. Jiří Hruška
Audio záznam:
Stáhnout

Půdoochranné technologie

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a Ing. Jan Vopravil, Ph.D. a Ing. Michal Nýč

Partneři:

Farmet a. s.