Moderátor:
PhDr.Zuzana Nikolovová
Pořad:
TV reportáž

Selgen – Žně ve šlechtitelské stanici Stupice

Partner:

SELGEN, a.s.