Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová
Audio záznam:
Stáhnout

Situace na trhu s mlékem

Ing. Jiří Kopáček, CSc. a Ing. Oldřich Žďárský