Moderátor:
Ing. Petr Beneš
Audio záznam:
Stáhnout

Sklizeň pícnin se zaměřením na senážování

Ing. Jiří Pospíšil, CSc. a  Ing. Pavel Kouřil

Partner:

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG