Moderátor:
Ing. Petr Beneš
Audio záznam:
Stáhnout

Srovnání traktorové a automobilové dopravy

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. a Ing. Jiří Kašpárek

Partneři:

TATRA TRUCKS a.s.
P&L, spol. s.r.o.