Moderátor:
Ing. Helena Dvořáková

Televizní noviny 10. února 2016