Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 11. března 2016