Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 21. září 2017

Partner:

ČSOB, a.s.