Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 25. září 2017

Partner:

ČSOB, a.s.