Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 3. března 2016