Moderátor:
Ing. Helena Dvořáková

Televizní noviny 3. února 2016