Moderátor:
JItka Kurellová

Televizní noviny 9. října 2017

Partner:

ČSOB, a.s.