Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová
Audio záznam:
Stáhnout

Výsledky letošní sklizně

Ing. Jiří Šír a Ing. Josef Svoboda Csc.