19. 11. 2018
Moderátor:
Tereza Hopjanová
Pořad:
TV reportáž

25. výroční konference VVS

8. listopadu, Mistrovice

Partner:

VVS Verměřovice s.r.o.