1. 10. 2018
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Aktuální situace na trhu s ovocem

Ing. Martin Ludvík