12. 4. 2017
Moderátor:
Ing. Jana Velechovská

Ekonomická užitkovost v chovech skotu

Doc.Dr. Ing. Josef Kučera