4. 2. 2019
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Kůrovcová kalamita v České republice

Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.