30. 6. 2018
Moderátor:
Tereza Hopjanová
Pořad:
TV reportáž

Naše pole 2018 – Jak hodnotí výstavu partneři akce

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky