30. 6. 2018
Pořad:
TV reportáž

Naše pole 2018 – Seminář ÚKZÚZ: Výsledky dlouhodobého polního pokusu se závlahou

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky