13. 3. 2017
Moderátor:
Ing. David Bouma
Audio záznam:
Stáhnout

Nové druhy invazních plevelů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Partneři:

Syngenta Czech s.r.o.