11. 8. 2016
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Ochrana zemědělského půdního fondu ČR

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. a Vojtěch Kotecký