7. 1. 2019
Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová
Audio záznam:
Stáhnout

Podpory zemědělcům prostřednictvím SZIF

Ing. Martin Šebestyán, MBA