1. 4. 2016
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Přímý prodej zemědělských produktů

Ing. Jindřich Fialka, Ing. Josef Stehlík a Jiří Sedláček