31. 3. 2016
Moderátor:
Ing. David Bouma
Audio záznam:
Stáhnout

Rezistence plevelů, nové ohrožující druhy

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Partneři:

Syngenta Czech s.r.o.