28. 6. 2021

Silážní liga 2021

Ve středu 23. června proběhl první, resp. nultý ročník projektu Silážní liga, který pořádala firma ACE Agro.
Odborná komise hodnotila konzervovaná krmiva a stanovila pořadí tří nejlepších produktů.
Akce se konala v prostorách Oddělaní výživy zvířat a pícninářství Mendelovy univerzity v Brně.

Medailonek s vítězem v kategorii Kukuřice – firmou Agras Bohdalov