26. 4. 2018
Moderátor:
Ing. Luboš Stehno
Audio záznam:
Stáhnout

Systémy aplikace kejdy

Ing. Pavel Růžek, CSc.