Moderátor:
Jitka Kurellová

Televize í noviny 9. srpna 2021