Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 1. března 2019