Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 1. června 2018