Moderátor:
Ing. Helena Dvořáková

Televizní noviny 1. února 2016