Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 1. února 2019