Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 10. srpna 2018