Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 11. ledna 2019