Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 12. června 2017 – Pozvánka na Naše pole