Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 12. října 2018