Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 13. července 2018