Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 14. června 2017 – Pozvánka na Naše pole