Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 14. prosince 2018