Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 14. února 2020