Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 14. září 2018