Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 15. června 2018