Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 15. května 2018