Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 16. listopadu 2018