Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 17. května 2018