Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 17. srpna 2018